top of page
IMG_2054_edited.jpg

ANBI

Stichting Geloof in Groningen

​Als Stichting hebben een ANBI status. We zijn blij dat de Belastingdienst ons deze erkenning gegeven heeft.
 

Doelstelling

  1. De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: het uitvoeren van zendingswerk in noordoost Groningen om het geloof in deze regio te verspreiden en te ondersteunen, alsmede om deze regio te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het mogelijk maken van missionair opbouwwerk, het opzetten van projecten voor kansarme Groningers, het op aanvraag financiële en materiële steun verlenen aan het missionaire werk en voorts het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

  3. De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang. 


Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

  1.  a. schenkingen, erfstellingen en legaten; 

  2. b. subsidies en donaties; 

  3. c. alle andere verkrijgingen en baten. 

Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur
Het bestuur van Stichting 'geloof in Groningen' bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris.

Voorzitter: J. Blokland - Klijn (Sliedrecht) | secretaris D. v/d Wilt (Almere) | Penningmeester B. Noteboom Sr. (Ermelo) | K. Jongbloed (Winschoten) |

H. van Rhijn (Katwijk)

ANBI Registratie
Rechtsvorm:           Stichting
Website:                  www.geloofingroningen.nl 
Adres:                       Nassaulaan 12, 3851 XZ, Ermelo 
Telefoonnummer: 06-54 93 85 08
E-mailadres:            geloofingroningen@gmail.com
KVK nummer:         88045196
RSIN nummer:       864486340

Rek.nummer:         NL61 RABO 0319 8663 51

Bekijk hier het beleidsplan van Stichting Geloof in Groningen

bottom of page