top of page

Visie, missie & strategie

Waar gaan we voor?

Als je werk wilt neerzetten, moet je weten waar je voor staat.

Wat zijn je dromen? Waar baseer je ze op? Hoe ga je ermee aan het werk? Een goede visie, missie en strategie helpen om de focus vast te houden en op de 'main road' te blijven die God met ons voor heeft - ook al zijn er nog zoveel mooie en interessante andere routes in het Koninkrijk van God. 

IMG_5168.heic

Visie

Wij geloven dat God de provincie Groningen niet vergeten is, ook al voelt het voor mensen soms als een God-vergeten gebied. God zelf heeft ons gevraagd om in Noordoost-Groningen te gaan wonen en werken. Wat mooi om hierin een schakeltje te mogen zijn. Het doel is om – pro Deo – in deze regio het Evangelie van Jezus Christus uit te delen en voor te leven, zoals verwoord in Johannes 3:16-18:

 

‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’

 

Deze liefde van God geldt ook voor de inwoners van Noordoost-Groningen. Daarom weten we ons geroepen om de boodschap van Jezus Christus samen met anderen in deze regio (weer) bekend te maken.

Missie

We vinden het belangrijk dat er in regio Noordoost-Groningen plekken blijven bestaan waar God gediend wordt en waar mensen Hem kunnen vinden. Daarom werken we aan de vorming van een interkerkelijke, missionaire community, van waaruit we verschillende missionaire en diaconale activiteiten kunnen ontplooien.

 

Het doel is om mensen die zich (nog) niet verbonden voelen met kerk of geloof in contact te brengen met Jezus Christus. Zo geloven we dat de eer van Jezus’ Naam zal groeien in Noordoost-Groningen, er hoop zal opbloeien waar de hoop vervlogen lijkt te zijn en er een nieuwe community zal groeien. In deze regio is er door de eeuwen heen veel strijd en onrecht geweest. We hopen dat er, door Christus, door het werk van Geloof in Groningen heen, verzoening plaats zal vinden tussen God en mensen én tussen mensen onderling.

IMG_4712.HEIC

Strategie

Om dit te bereiken, zullen we ons op drie manieren inzetten.

 1. Vanuit een op te zetten missionaire community 

 2. Vanuit onze thuisbasis, activiteiten op de boerderij

 3. Vanuit toerustend werk aan christenen in de regio 

 

1. Werkzaamheden vanuit de missionaire community

Allereerst zullen we ons erop toeleggen om te bouwen aan een missionaire beweging en een hecht team, dat vanuit liefde voor God en de mensen om hen heen het Evangelie wil uitdelen op een manier die bij de teamleden past. De teamleden blijven lid van hun eigen kerkelijke gemeente en zullen van daaruit aan Geloof in Groningen verbonden zijn. Op deze manier kunnen deze omliggende gemeenten bijdragen in gebed, betrokkenheid en eventuele andere ondersteuning, waardoor het werk van Geloof in Groningen een gezamenlijke missie wordt. Met dit team kunnen we de volgende activiteiten gaan ontplooien:

 

 1. Kinderwerk, te beginnen met een of meer KinderBijbelClubs: (een) gezellige club(s) voor kinderen, met als hoofddoel hen vanuit de Bijbel het Evangelie mee te geven.

 2. Uitbouwen van bestaand interkerkelijk jongerenwerk.

 3. Het creëren van ontmoetingsplekken waar we elkaar helpen met de uitdagingen die het leven brengt, zoals uitdagingen op het gebied van voeding en kleding, sociaal netwerk, gezondheid, relatie en gezin, werk, inkomen en financiën, status en verblijf.

 4. Cursussen om mensen de Bijbel bekend te maken.

 5. Trainen van een kern-community, hen te leren als discipel ook een discipelmaker in de omgeving te zijn.

 6. Organiseren van missionaire bijeenkomsten voor jong en oud, met focus op gezinnen. Na het starten van een aantal basisactiviteiten willen we beginnen met maandelijkse samenkomsten, zodat er meer verbinding kan ontstaan.

 

2. Werkzaamheden vanuit onze thuisbasis, de boerderij

De boerderij, die we dankzij God hebben gevonden en konden kopen, biedt talloze mogelijkheden voor inzet op missionair-diaconaal gebied. We noemen een paar ideeën.

 

 1. In de voormalige graanschuur bouwen we 2 multifunctionele ruimten, waarin we cursussen, kinderclubs, etc. kunnen geven, maar ook gezellige/informele contactmomenten kunnen realiseren.

 2. Creëren we een pluktuin (appelhof) waar we de opbrengst ervan kunnen ‘teruggeven’ aan de gemeenschap. 
   

3. Toerustend werk aan christenen en kerken in de regio.

De liefde van God aan alle Groningers opnieuw bekend maken doen wij niet alleen. Gelukkig niet. De Heere God heeft allerlei christenen op diverse plekken en in netwerken geplaatst. Ook kerken zijn al jaar en dag present in de samenleving. Hen helpen we om samenbindend en getuigend werk te starten in hun betreffende dorp of stad. 

IMG_1861.HEIC
image00004.jpeg
IMG_1566_edited.jpg
IMG_5202.heic
IMG_4712.HEIC
IMG_2054.heic
IMG_5166_edited.jpg
IMG_5241.heic
IMG_5238.HEIC
Anker 1
bottom of page