top of page

Inspiratieavonden

Doel van de inspiratieavonden 

De eerste inspiratieavond hadden we het over verwachtingen; wat mogen we van God verwachten? En wat verwacht Hij van ons? We noemden twee dingen op basis van Johannes 13-17. God wil dat we… 

  1. In harmonie en eenheid met Hem en elkaar leven 

  1. Zijn Woord als basis nemen en Zijn doel ons doel laten zijn 
    (Heb lief (God - elkaar) | leef verbonden | draag (niet presteer) vrucht  

De afsluitende vraag was: Hoe helpt dit jou in het missionaire leven? 

Bij de tweede avond lag de focus op het vruchtdragen (Johannes 15), door het verheerlijken van Jezus. Daarover zeiden we: 
 

Alles draait om de verheerlijking van Jezus. Hoe wordt Hij verheerlijkt in jouw leven? Door blijvende vrucht te dragen. Maar wat is die vrucht eigenlijk? De basis van de uitvoer van Jezus’ zendingsopdracht uit Mattheüs 28 is om een pluktuin van Gods vruchten te zijn.  

  • Het gaat er dus niet in de eerste plaats om dat we missionair bezig zijn, maar het gaat erom dat we Jezus verheerlijken. Het verheerlijken van Jezus uit zich ook in het verlangen om de omgeving te bereiken via (grote of kleine) missionaire initiatieven.  

 

De derde avond zagen we dat er ook een nep-vrucht kan zijn. We focussen op het gekend zijn door God en het kennen van Hem door Zijn Woord. Missionair werk krijgt dan geen zeepkistjesmentaliteit; niet ‘zenden zonder te luisteren’, maar naast de ander gaan zitten; want vanuit die relatie met Jezus werk je ook aan het kennen van de relaties om je heen, waardoor je het Evangelie met hen zult delen door je daden én je woorden heen. 
 
Dit moeten we eerlijk doen; niet een deel van de Schrift (alleen de lieve en leuke dingen benoemen), maar héél de Schrift (Jezus is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven; niemand komt tot de Vader dan door Hem). Volhard daarin, ook als dat moeilijk is en weerstand oproept.

bottom of page